သွေးစွန်းငွေ ဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု – အွန်လိုင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ