နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းနာများအား အသုံးချမှုကို ပြန်လှန်သုံးသပ်ခြင်း